PHẦM MỀM QUANTUM

Mọi người copy ra rồi tải về phần mềm phú hợp với loại máy của mình nhé.

1.Phần mềm mới nhất 2020

 http://www.mediafire.com/file/c69qhs8k5u02rq6/4G_Quantum_software%2528Vietnamese%25293.9.9.exe/file

2. Máy mới 2018

http://www.mediafire.com/file/o8mpn42srpd776m/Viet4.1.0.exe

3. Máy nhỏ hộp cứng đen 2017

http://www.mediafire.com/file/ielcde9l6sw7oli/NHO_HOPCUNG_DEN_VI_3.9.0.exe

4. MÁY nhỏ cặp sách đen 2017

http://www.mediafire.com/file/8cv8gsnvb8l7z2x/NHO_CAPXACH_DEN_VI_3.9.0.exe

5.Máy to trắng 2016

http://www.mediafire.com/file/ce426nr9nnqwmpa/TO_TRANG_VI_3.9.0.exe

6. Máy đời đầu 2014 

http://www.mediafire.com/file/ffsf3uqy6g6sq16/DOIDAU_3.9.0.exe

7. Máy đo 3.9.6

http://www.mediafire.com/file/2xwldrkhstucq5l/VI_3.9.6.exe

8. Máy 3.9.4

http://www.mediafire.com/file/j8p399sbgi3ydca/EN_3.9.4.exe

HOTLINE ĐẶT MÁY 0988 39 42 43