Bảng giá Simple Shop

Lựa chọn gói bản quyền phù hợp với nhu cầu của bạn

 •  

GÓI MIỄN PHÍ

 •  

GÓI 6 tháng

 •  

GÓI 1 NĂM

 •  

GÓI VĨNH VIỄN

 •  

Số lượng tên miền chung được sử dụng

2

5

5

5

Số lượng sản phẩm

20 sản phẩm

100 sản phẩm

500 sản phẩm

500 sản phẩm

Giới hạn người truy cập (Pageview)

1000 pageviews

20.000 pageviews

50.000 pageviews

1.000.000 pageviews

Hosting lưu trữ

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Trỏ tên miền riêng

Đồng bộ sản phẩm từ sàn TMDT

Phân quyền tài khoản admin/nhân viên

Lưu trữ dữ liệu khách hàng

Tracking dữ liệu ( Google ads/pixel Facebook, Tiktok)

Chứng chỉ bảo mật SSL

Quản lý đơn hàng

Kết nối với Zalo

Kết nối với các đơn vị vận chuyển

KếtTích hợp thanh toán Online (Momo, QR_pay)

Thống kê Simpleshop, công cụ đo lượt click các nút

Đăng nhập nhiều thiết bị

Thiết kế mẫu theo yêu cầu

Khóa học Digital Marketing

Bảng giá Tikshop

 • Thời hạn sử dụng
 • Số lượng tên miền chung
 • Số lượng sản phẩm
 • Giới hạn người truy cập
 • Hosting lưu trữ
 • Chứng chỉ bảo mật SSL
 • Quản lý đơn hàng
 • Kết nối với Zalo
 • Kết nối đơn vị vận chuyển
 • Thống kê Simpleshop
 • Đăng nhập nhiều thiết bị
 • Quản lý đơn hàng
 • Kết nối đơn vị vận chuyển
 • Tích hợp thanh toán Online
 • Đồng bộ sản phẩm sàn TMDT
 • Phân quyền tài khoản
 • Lưu trữ dữ liệu khách hàng
 • Tracking dữ liệu
 • Thiết kế mẫu theo yêu cầu
 • Khóa học Digital Marketing
 • Vĩnh viễn
 • 2
 • 20 sản phẩm
 • 1.000 pageviews
 • Không giới hạn

Giá gốc

Ưu đãi 10%

 • Thời hạn sử dụng
 • Số lượng tên miền chung
 • Số lượng sản phẩm
 • Giới hạn người truy cập
 • Hosting lưu trữ
 • Chứng chỉ bảo mật SSL
 • Quản lý đơn hàng
 • Kết nối với Zalo
 • Kết nối đơn vị vận chuyển
 • Thống kê Simpleshop
 • Đăng nhập nhiều thiết bị
 • Quản lý đơn hàng
 • Kết nối với Zalo
 • Kết nối đơn vị vận chuyển
 • Tích hợp thanh toán Online
 • Đồng bộ sản phẩm sàn TMDT
 • Phân quyền tài khoản
 • Lưu trữ dữ liệu khách hàng
 • Tracking dữ liệu
 • Thiết kế mẫu theo yêu cầu
 • Khóa học Digital Marketing
 • 6 tháng
 • 5
 • 100 sản phẩm
 • 20.000 pageview
 • Không giới hạn

Giá gốc

Ưu đãi 20%

 • Thời hạn sử dụng
 • Số lượng tên miền chung
 • Số lượng sản phẩm
 • Giới hạn người truy cập
 • Hosting lưu trữ
 • Chứng chỉ bảo mật SSL
 • Quản lý đơn hàng
 • Kết nối với Zalo
 • Kết nối đơn vị vận chuyển
 • Thống kê Simpleshop
 • Đăng nhập nhiều thiết bị
 • Quản lý đơn hàng
 • Kết nối với Zalo
 • Kết nối đơn vị vận chuyển
 • Tích hợp thanh toán Online
 • Đồng bộ sản phẩm sàn TMDT
 • Phân quyền tài khoản
 • Lưu trữ dữ liệu khách hàng
 • Tracking dữ liệu
 • Thiết kế mẫu theo yêu cầu
 • Khóa học Digital Marketing
 • 1 NĂM
 • 5
 • 500 sản phẩm
 • 50.000 pageview
 • Không giới hạn

Ưu đãi 30%

 • Thời hạn sử dụng
 • Số lượng tên miền chung
 • Số lượng sản phẩm
 • Giới hạn người truy cập
 • Hosting lưu trữ
 • Chứng chỉ bảo mật SSL
 • Quản lý đơn hàng
 • Kết nối với Zalo
 • Kết nối đơn vị vận chuyển
 • Thống kê Simpleshop
 • Đăng nhập nhiều thiết bị
 • Quản lý đơn hàng
 • Kết nối với Zalo
 • Kết nối đơn vị vận chuyển
 • Tích hợp thanh toán Online
 • Đồng bộ sản phẩm sàn TMDT
 • Phân quyền tài khoản
 • Lưu trữ dữ liệu khách hàng
 • Tracking dữ liệu
 • Thiết kế mẫu theo yêu cầu
 • Khóa học Digital Marketing
 • Vĩnh viễn
 • 5
 • 500 sản phẩm
 • 1.050.000 pageview
 • Không giới hạn

Hướng dẫn thanh toán

 • Bước 1: Chọn gói bản quyền Tikshop phù hợp với nhu cầu
 • Bước 2: Thanh toán theo số tài khoản ngân hàng bên dưới
 • Bước 3: Xác nhận thanh toán
 • Ngân hàng
 • Chi nhánh
 • Số tài khoản
 • Chủ tài khoản
 • Nội dung chuyển khoản
 • VIETCOMBANK
 • Hồ Chí Minh
 • 0071001210533
 • Trần Thị Anh Thảo
 • Tên + số điện thoại

*Lưu ý: chuyển khoản khác ngân hàng bên nhận (ATP Software) sẽ chịu toàn bộ phí giao dịch.